Stawanie się całością w sensie psychologicznym. Przetransponowanie na atuty dwoistości i niestabilności osobowości z pogranicza. Autoironia, autokreacja formą obrony przed oceną patrzących. Pozorne pogodzenia się z Posttraumatic stress disorder i Borderline Personality Disorder jako zabawa, w której kolorowa groteska balansuje na granicy z poważnymi zaburzeniami.