Tryb, model, metoda. Nieredukowalność materii do wrażenia. Synestezja dźwięku, zapachu i obrazu. Między organizmem, wyobraźnią abstrakcyjną, a systemową logiką sensu. Między antropogenezą i osobliwością…